EtenderWijs

EtenderWijs, in de persoon van Judith van de Kam, is gespecialiseerd in begeleiding, scholing en adviezen bij eten en slikken bij zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen. Een stoornis binnen het autisme spectrum stoornis valt binnen de doelgroep. Zij werkt onder andere met de methode SOS Approach to Feeding.

JudithvandeKam

Judith van de Kam, preverbaal logopedist, onderzoekt en behandelt (jonge) kinderen met eet- en slik- en/of communicatieproblemen.

Loekemeijermethode

Als gecertificeerd Loekemeijeronderzoeker neemt Judith van de Kam het Loekemeijer gehechtheidsonderzoek af. Zij begeleidt, op basis van de uitkomst en volgens de Loekemeijermethode, mensen met autisme en hun naasten.